Stilt trør kvinner i sørgedans // Tingvoll

Arrangementsinformasjon

En forestilling om tre kvinner fra tre ulike hundreår og fortellingene om deres liv og skjebne.
I 1349 stengte en far sin eneste datter inne i stabbursloftet på gården. Slik skulle hun overleve svartedauden. I 1733 ble Liv Engebretsdotter henrettet som den nest siste i Hallingdal, dømt for å ha tatt livet av sitt nyfødte barn. I 1862 emigrerte Gro Gudmundsrud 20 år gammel til Amerika for å kunne leve med mannen hun elsket.
Dette er historier om kvinner som sto alene med en maktesløshet det kan være vanskelig å sette seg inn i. På hver sin måte ble de tvunget til å bryte opp fra alt det vante og kjære og stå ensomme i verden. Hvordan tenkte de og hva drømte de om?
Margit Myhr er folkemusiker, sanger og danser på heltid. Hun trakterer ulike strengeinstrument og er blant annet aktuell med vokalgruppa Kvedarkvintetten.

Margit Myhr; sang og fortelling
Leif Stinnerbom; regi
Eldgrim Springgard; manus

kkkkfestivalen

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.